Sonderingsonderzoek


Sonderingsonderzoek nodig?

Lees hier alles over een sonderingsonderzoek oftewel bodemonderzoek of grondonderzoek.

U heeft een funderingsonderzoek laten doen en de keuze gemaakt om tot funderingsherstel over te gaan. Dan zijn er een aantal voorbereidende stappen. Zoals als eerste het uitvoeren van een sonderingsonderzoek. Daarna volgt de bouwvergunning aanvraag met bijbehorend constructieadvies. Het Funderingshuis geeft u advies en begeleidt u hierbij in het traject van uitvoering van het funderingsherstel.

Wat is een sondering en wat is een sonderingsrapport?

Als er funderingsherstel moet plaatsvinden in bijvoorbeeld Rotterdam moet er een sondering plaatsvinden.
Sonderingsonderzoek geeft beeld van de verschillende grondsoorten op de locatie. Hiermee wordt een nauwkeurig beeld gevormd van de bodemopbouw. Wat is een sondering? Een sondering is een meting met behulp van speciale apparatuur om te meten waar de harde zandlaag zich bevind. Op de harde zandlaag komen de funderingspalen te staan waar de nieuwe fundering op gedragen wordt. Op sommige plekken in Rotterdam komt het voor dat de funderingspalen soms 25 meter diep of meer geslagen moeten worden maar op andere plekken maar 12 meter.

Invloed op uitvoering en de kosten van het funderingsherstel

Met een sonderingsrapport weten wij om het funderingsherstel uit te kunnen voeren exact hoe diep de palen geslagen moeten worden. Dit is niet alleen van belang om het werk bouwkundig goed uit te voeren maar ook belangrijk voor de begroting. Want hoe dieper de palen de grond in geslagen worden des te meer kosten. De begroting van het funderingsherstel kan naar aanleiding van het sonderingsonderzoek en constructie advies goedkoper of duurder uitvallen. Logischerwijze kunnen we dan voor het funderingsherstel een echte vaste prijs afspreken.

Het sonderingsrapport, de bouwtekeningen, de constructie berekeningen en nog een aantal andere stukken dienen opgestuurd te worden aan de gemeente. Dit is nodig om een bouwvergunning aan te vragen en te verkrijgen.

Gezamenlijke aanpak

Samen met je buren en/of de bewoners van de bouweenheid sonderingsonderzoek uitvoeren kan kosten besparen en is zowel qua logistiek als qua beperking van eventuele overlast voor de buurt erg praktisch (ook voor de gemeente en de bouwaanvraag).

Vragen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.