Kopen of verkopen met funderingsproblemen

Waar kun je rekening mee houden? 

Sta je op het punt om een woning met funderingsproblemen te kopen of verkopen? Lees dan even verder. Er zijn een aantal verplichtingen – vooral met het verkopen van een woning – waar je aan moet voldoen. Wij helpen je met een aantal interessante tips en stappen waar je zelf misschien nog niet aan hebt gedacht. Ontdek meer of neem contact met ons op voor meer informatie.

Informatieplicht en onderzoeksplicht

 

Het is altijd verstandig om vooraf onderzoek te laten doen naar de bouwkundige kwaliteit van een woning. Dit bouwkundig onderzoek is overigens niet verplicht. De koper mag er van uitgaan dat de woning geschikt is voor ‘normaal’ gebruik. Als er funderingsherstel noodzakelijk is, wordt niet aan dat vereiste voldaan en zou eventuele schade op de verkoper verhaald kunnen worden. Daartegenover staat dat de verkoper niet aansprakelijk gesteld kan worden voor gebreken die de koper bij aankoop kende of had kunnen weten.

 

Taxateurs werken vanaf april 2018 met een nieuw Model Taxatierapport Woonruimten. In dit rapport zijn ‘bijzondere aandachtspunten’, waaronder mogelijke problemen met de fundering opgenomen. Hierdoor wordt er bij wisseling van eigenaar van het pand extra aandacht besteed aan funderingsproblemen. Problemen kunnen daardoor eerder worden geconstateerd en dat zorgt er weer voor dat er langer de mogelijkheid is om de fundering te herstellen en de schade aan het pand zo veel mogelijk te beperken.

 

 

Waarom wel funderingsonderzoek doen?

 

De kosten van een funderingsonderzoek zijn relatief laag ten opzichte van het budget dat nodig is voor het complete funderingsherstel. Voor zowel koper als verkoper is het belangrijk om te weten hoe de fundering erbij ligt als startpunt voor de onderhandelingen. Dat niet alleen, ook voor de financiële gevolgen en aansprakelijkheid als blijkt dat er funderingsproblemen zijn. Je kunt hierover onderling afspraken maken, maar het is ook mogelijk om dit met een notaris te doen. Als koper kun je bij de koop van een woning het benodigde budget al bij je hypotheekaanvraag meenemen. Dat scheelt veel extra kosten en een hoop gedoe.

 

Ons advies? Laat dan altijd een funderingsonderzoek doen! Zo voorkom je dat je voor onverwachte verrassingen komt te staan. Bovendien kunnen banken jouw hypotheek aanvraag afwijzen als blijkt dat er een slechte fundering is. Koop dus alleen een huis onder voorbehoud van financiering. Doe je dit niet en teken je de koopakte dan kun je flink in de financiële problemen komen! 

 

 

Een bouwkundigonderzoek is geen funderingsonderzoek

 

Zonder het blootleggen van palen kan er geen uitspraak over de kwaliteit van de fundering worden gedaan. Bij twijfel adviseren wij altijd om een funderingsonderzoek uit te voeren. Een bouwkundig onderzoek dat de scheuren in de muren beschrijft is namelijk niet hetzelfde als een funderingsonderzoek. Zet nooit je handtekening onder een koopcontract voordat je zeker weet hoe het met de fundering is gesteld. In dit geval geldt: better safe than sorry.

 

 

Meer weten over funderingsproblemen? Neem contact op

 

Ga je binnenkort een huis kopen of verkopen en wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. In veel koopcontracten wordt een speciale funderingsparagraaf opgesteld waar alle beschikbare informatie wordt genoemd. Voor meer achtergrond informatie heeft KCAF een artikel geschreven over waar je op kan letten bij het (ver)kopen van een woning. Zie ook de publicatie van het ministerie van VROM herkennen en aanpakken van funderingsproblemen.


Belangrijk!
Bespreek eventuele vraagstukken op voorhand met je makelaar en notaris. Er zijn meerdere suggesties voor teksten in (ver)koopcontracten. Het is aan koper en verkoper om met de makelaar(s) en notaris de voor hen van toepassing zijnde clausule op te nemen en eventueel aan te passen aan concrete feiten en omstandigheden.

Contact

Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan dit formulier in, zodat we contact kunnen opnemen met u.


[honeypot email-503]

X
Contact

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. meer informatie

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. Privacybeleid Cookiestatement

Afwijzen