Grondwaterpeilstanden

Bekijk de actuele standen zelf

Ben je benieuwd naar het grondwaterpeil in jouw buurt? Dit geldt met name voor eigenaren van panden met een houten paalfundering, die willen weten of deze fundering droog staat. De fundering gaat pas rotten als er zuurstof bijkomt, wat dus wil zeggen wanneer deze niet meer onder het grondwater staat.

Wat is grondwater?

 

Grondwater is water dat via sloten, meren en rivieren in de bodem is gezakt, maar ook regenwater dat de bodem infiltreert tot het niet meer verder kan behoort tot grondwater. Als deze laag geen water meer kan opnemen is de grond ‘verzadigd’. De hoogte van deze verzadiging wordt grondwaterstand of grondwaterpeil genoemd. Al het water dat onder deze hoogte zit heet grondwater.

Peilbuizen en grondwaterstand

 

Met behulp van peilbuizen kun je zien hoe hoog het grondwater staat. Via de risicokaart funderingsherstel Rotterdam kun je de peilbuizen zien die in de omgeving staan. Voor een uitgebreide toelichting over het gebruik van deze kaart en de actuele grondwaterstanden, verwijzen wij je naar het actuele grondwatermeetnet. Dankzij de peilbuizen kun achterhalen of jij je zorgen moet maken om jouw fundering. Zo kan het namelijk voorkomen dat als het grondwaterpeil lange tijd te laag staat de fundering bloot komt te liggen en de palen gaan rotten. Bij een te hoog grondwater peil krijg je juist lekkage in kelders van woningen. De grondwaterstand is lastig te beïnvloeden en meestal ben je zelf verantwoordelijk voor het herstellen van de schade aan jouw huis.

 

 

Watergrondpeil in regio Rotterdam

Water en steden zoals Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Water vormt een wezenlijk onderdeel en speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van de stad. Maar de watersystemen staan onder druk en de grenzen zijn inmiddels bereikt. Door klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijking is het water- en rioleringsbeheer een lastige opgave. Het regent vaker en harder, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. De gemeente en de waterschappen zoeken in de ‘wateropgave’ samen naar de beste oplossingen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Lees welke plannen de gemeente Rotterdam en de waterschappen hebben met water.

 

 

Meer weten? Vraag funderingsonderzoek aan

Wat houdt dit voor jou in? Denk bijvoorbeeld aan dat hele buurten hun souterrain of kelder waterdicht moeten gaan maken of hun tuinen moeten ophogen daar het grondwaterpeil na ingreep van de gemeente en waterschap 30 a 50cm (!) omhoog gaat. Of dat jouw fundering dusdanig is gaan rotten dat er verzakking en scheuren optreden. Heb je hier ook last van? Laat dan op tijd funderingsonderzoek doen. Informeer naar de mogelijkheden.

Contact

Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan dit formulier in, zodat we contact kunnen opnemen met u.


[honeypot email-503]

X
Contact

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. meer informatie

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. Privacybeleid Cookiestatement

Afwijzen