Fundering op staal

En welke funderingsoplossingen daarvoor zijn

Fundering op staal is een benaming voor alle op grondlaag aangebrachte constructies. Of anders gezegd, een fundering zonder heipalen. Funderingen op staal worden toegepast als de bodem onder het gebouw voldoende draagkracht heeft om het gewicht van het gebouw te dragen. Deze huizen zijn gebouwd op een iets verbrede voet van steen of beton. We noemen dit ook wel huizen gebouwd op staal. Het pand rust op de bodem. In Nederland bestaat zo’n ondiepe grondlaag meestal uit zand. Ook op stijve leem en harde klei is fundering op staal mogelijk.

Funderingsproblemen bij huizen gebouwd op ‘staal’

 

Met welke funderingsproblemen kun je te maken krijgen bij een fundering op staal?
Het pand rust op de bodem. Als de bodem zakt, zakt het pand mee, maar niet altijd gelijkmatig. Bij gelijkblijvende grondwaterstand of verhoging hiervan, treedt vroeg of laat grondwateroverlast op. Primair is echter sprake van een funderingsprobleem ten gevolge van een slappe bodem, grondverzakking of aantasting van het roosterhout. Soms zijn grondwatermaatregelen mogelijk voor bescherming of uitstel van de aantasting.

 

 • Gebrek aan draagkracht
  Als de paal niet voldoende op een (zand)plaat is gefundeerd of als de zandplaat te dun is, kunnen verzakkingen ontstaan.

 

 • Bodeminklinking bij funderingen op staal
  Een zogenoemde fundering op staal hoort thuis op zandgrond. Soms is deze fundering echter ook gebruikt op slappe klei- en veengronden. In deze gevallen kan de woning verzakken.

 

 • Te hoge belasting
  Vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd zonder dat er aandacht was voor de fundering. Oftewel overbelasting,
  dit betekent dat het pand te zwaar is voor het soort fundering waar het op staat en dat het pand bijvoorbeeld wel (deels) met palen gefundeerd had moeten worden.

 

 • Trillingen
  Trillingen van bouwwerkzaamheden, verkeer of verkeersdrempels kunnen fataal zijn voor een fundering, zeker als er al aantasting is.

Diverse herstelmethoden bij fundering op staal

 

Het funderingsherstel van fundering op staal kan bestaan uit stabilisatie door middel van grond- en bodeminjecties. Er zijn diverse herstelmethoden zoals: fundatiestabilisering met expansieharsen of met waterglasinjecties, versterken van de bestaande fundering op staal of liften van de funderingsplaat. In elk geval start het proces met een grondonderzoek per pand of per bouwkundige eenheid.

 

Met injectietechnieken wordt de grond onder een verzakkende of instabiele fundering verdicht of worden de grondeigenschappen zo veranderd dat weer een stabiele situatie ontstaat. Verdere verzakking wordt hiermee voorkomen. In sommige gevallen kan de opgetreden zetting van de fundering zelfs worden opgeheven. In sommige gevallen kan rond de woning een randbalk aangebracht worden, welke zijn steun vind met palen welke hieronder geheid worden.

 

Elke aanvraag is specifiek en heeft een eigen aanpak nodig. Neem dan ook gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan dit formulier in, zodat we contact kunnen opnemen met u.


[honeypot email-503]

X
Contact

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. meer informatie

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. Privacybeleid Cookiestatement

Afwijzen