Fundering op palen

En welke funderingsproblemen daarbij ontstaan

Als je een funderingsprobleem hebt dan zijn er twee soorten fundering waar je mee te maken kan hebben. Fundering op palen en fundering op staal. Bij fundering op palen is de houten fundering door het zakken van het grondwaterpeil bloot komen te liggen en gaat deze rotten. Meer weten over deze fundering? Lees dan snel verder en ontdek wat jij kan doen om verdere schade te voorkomen.

Wat is een fundering op palen?

In Nederland zijn ongeveer 750.000 woningen gefundeerd op houten palen. De grond zelf is te slap om daarop een pand te bouwen. Door middel van sonderingen wordt de grond onderzocht en wordt beoordeeld waar de draagkrachtige zandlaag zich bevindt. Vervolgens worden palen geheid tot op de draagkrachtige zandlaag. Een fundering op palen is in beginsel duurzaam. Diverse omstandigheden kunnen er echter toe leiden, dat de paalfundering het benodigde draagvermogen verliest. De in Nederland vaak voorkomende funderingsproblemen bij panden op houten funderingspalen betreffen voornamelijk aantasting van het hout en onvoldoende draagkracht. In speciale gevallen kan het gaan om aantasting van het hout van relatief korte palen, zoals (negatieve)kleefpalen en/of slieten. Bij houten palen met betonophangers en betonpalen komen in Nederland nog maar weinig funderingsproblemen voor.

Fundering op palen Rotterdam

Aangetaste houten palen komen voor in heel West-Nederland. In heel Rotterdam zijn gebieden waar houten palen meer of minder zijn aangetast. Panden waarvan de fundering is aangetast of met grote kans op aantasting staan vooral in gebieden van het Centrum, Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek, Overschie, Noord en Kralingen-Crooswijk. De verwachting is dat tussen nu en 2030 (komende 20 jaar) 6000-8000 panden in Rotterdam te maken krijgen met funderingsherstel.
Er zijn een aantal verschillende oorzaken waardoor funderingsproblemen ontstaan, te weten:

 

 • Palenpest
  In gebieden waar minder lange palen nodig waren, zijn tot ongeveer 1970 veel grenenhouten palen gebruikt. Deze palen kunnen op den duur worden aangetast door bacteriën, ook als de palen onder water staan.

 

 • Uitvoeringsfouten
  Bij de uitvoering van de fundering kan iets zijn misgegaan. Bij het heien kunnen palen bijvoorbeeld kapot zijn geslagen.

 

 • Te hoge belasting
  Vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd zonder dat er aandacht was voor de fundering.  Oftewel overbelasting,
  dit betekent dat het pand te zwaar is voor het soort fundering waar het op staat of het pand te weinig palen heeft.

 

 • Trillingen
  Trillingen van bouwwerkzaamheden, verkeer of verkeersdrempels kunnen fataal zijn voor een fundering, zeker als er al aantasting is.

 

 • Droogstand van de palen
  Door daling van het grondwaterpeil, bijvoorbeeld door ontrekking bij bouwputten of lekkende riolen, kan funderingshout droog komen te liggen. Hierdoor ontstaat schimmelaantasting. De droogstand van de palen veroorzaakt paalrot. De fundering verliest haar draagvermogen en de woning kan deels scheefzakken.

 

 • Negatieve kleef
  Er gaat grond aan de palen “hangen” waardoor de palen minder kunnen dragen (=draagkrachtverlies) en overbelast worden.

Bij fundering op palen is funderingsherstel in diverse vormen mogelijk.

Als na het funderingsonderzoek de fundering in slechte staat blijkt, en als het ware is bezweken, moet worden bepaald op welke wijze herstel dient plaats te vinden. Elke aanvraag voor fundering op palen is specifiek en heeft een eigen aanpak nodig. Neem dan ook gerust vrijblijvend contact met ons op via onze contactpagina.Fundering op palen

Contact

Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan dit formulier in, zodat we contact kunnen opnemen met u.


[honeypot email-503]

X
Contact

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. meer informatie

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. Privacybeleid Cookiestatement

Afwijzen