Funderingsproblemen Rotterdam


Rotterdam is in vele ogen één van de mooiste steden van Europa. Mooi in de vorm van architectonische stadse nieuwbouw in combinatie met oude historische huizen en stadswijken. Echter kan het zijn dat uw pand is aangetast in de vorm van funderingsproblemen. Funderingsproblemen Rotterdam komen vaker voor, meestal zelf in hele straten en in hele wijken.

Funderingsherstel Rotterdam

In heel Rotterdam zijn namelijk gebieden waar houten palen meer of minder zijn aangetast. Oorzaak hiervan kan zijn door slecht onderhoud aan rioleringen. Als de grondwaterstand zakt, is dit natuurlijk nadelig voor fundering op houten palen. Panden waarvan de fundering is aangetast of met grote kans op aantasting staan vooral in gebieden van het Centrum, Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek, Overschie, Noord en Kralingen-Crooswijk.

Inventarisatie risicogebieden funderingsproblemen Rotterdam

De Gemeente Rotterdam heeft de risicogebieden in Rotterdam geïnventariseerd.
De Risico plattegrond Rotterdam groter bekijken? Klik en u kunt deze kaart in uw downloads bekijken en vergroten. De kaart van het risicogebied is een indicatie. Wees ervan bewust dat anderzijds niet elke woning in bijvoorbeeld een rood risicogebied funderingsproblemen ondervindt of heeft. Dat hoeft niet het geval te zijn. Het kan per woning verschillen. Alleen door middel van graafwerk en het blootleggen van de palen en andere metingen in en om de woning, kortom het funderingsonderzoek, kunt u duidelijkheid verkrijgen.

funderingsproblemen rotterdam

Bent u benieuwd naar het grondwaterpeil in uw buurt?
Dit geldt met name voor eigenaren van panden met een houten paalfundering, die willen weten of deze fundering droog staat. De fundering gaat pas rotten als er zuurstof bijkomt, wat dus wil zeggen wanneer deze niet meer onder het grondwater staat. Meer informatie en gegevens zijn digitaal beschikbaar via Grondwatermeetnet online.

Subsidie gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam verleent bij bloksgewijze aanpak van tot 75% subsidie op het funderingsonderzoek.