Funderingsproblemen (ver)koop woning


Je wilt een woning (ver)kopen maar denkt dat er mogelijk funderingsproblemen kunnen zijn?

Wij adviseren om bij twijfel over mogelijke funderingsproblemen altijd een funderingsonderzoek te doen. Maar neem op z'n minst een funderingsparagraaf in het (ver)koopcontract op.

Uiteraard is het verstandig is om vooraf goed onderzoek te (laten) doen naar de bouwkundige kwaliteit van de woning. In beginsel is een bouwkundig onderzoek overigens niet “verplicht”. De koper mag er van uitgaan dat de woning geschikt is voor normaal gebruik. Als een ingrijpend funderingsherstel noodzakelijk is, wordt niet aan dat vereiste voldaan en zou eventuele schade op de verkoper kunnen worden verhaald. Hier staat tegenover dat de verkoper meestal niet aansprakelijk kan worden gesteld voor gebreken die de koper bij aankoop kende of had behoren te kennen.

Wij adviseren om bij twijfel altijd een funderingsonderzoek te doen. Zet geen handtekening onder een koopcontract, zowel als koper of verkoper, voordat is uitgezocht hoe het met de fundering gesteld is. We begrijpen dat het bijkomende kosten zijn terwijl je nog niet zeker bent dat je de woning (ver)koopt of zelfs vreest van wat je gaat tegen komen in dit rapport. It's better to be safe than sorry is hier toch het advies om te volgen.

Bekijk zeker even deze pagina met meer informatie over een woning (ver)kopen met mogelijke funderingsproblemen.

Funderingsparagraaf in (ver)koopcontracten

De Stichting Platform Fundering Nederland heeft al een tijdje geleden een funderingsparagraaf voor koopcontracten ontwikkeld ter bescherming van koper en verkoper. Funderingsinformatie wordt vastgelegd die op dat moment bekend is. Verkoper wordt in de funderingsparagraaf gevrijwaard van verdere aansprakelijkheden ten aanzien van de fundering.

Leesvoer! De funderingsparagraaf staat in de KCAF publicatie: 2012.10.01_Waar_let_ik_op_bij_het_(ver)kopen_van_een_woning.  Zie ook de publicatie van het ministerie van VROM herkennen en aanpakken van funderingsproblemen.

Belangrijk! Bespreek eventuele vraagstukken op voorhand met je makelaar en notaris. Er zijn meerdere suggesties voor teksten in (ver)koopcontracten. Het is aan koper en verkoper om met de makelaar(s) en notaris de voor hen van toepassing zijnde clausule op te nemen en eventueel aan te passen aan concrete feiten en omstandigheden.