Sonderingsonderzoek

Wat is de draagkracht van de grond onder jouw huis?

Heb je een funderingsonderzoek laten doen en de keuze gemaakt om tot funderingsherstel over te gaan? Dan zijn er een aantal voorbereidende stappen. De eerste en een van de belangrijkste stappen is het laten uitvoeren van een sonderingsonderzoek. Op basis van een sondering kan onze constructeur een constructie advies geven voor de werkwijze van het funderingsherstel. Het constructrieadvies is noodzakelijk om een bouwvergunning te kunnen aanvragen. Een sonderingsonderzoek is dus onmisbaar in het proces van funderingsherstel. Wij zullen je ondersteunen en adviseren waar nodig om dit traject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

 

Wat is een sonderingsonderzoek en wat is een sonderingsrapport?

 

Bij funderingsherstel moet altijd een sondering plaatsvinden. Sonderingsonderzoek geeft beeld van de verschillende grondsoorten op de locatie. Hiermee wordt een nauwkeurig beeld gevormd van de bodemopbouw. Wat is een sondering dan precies? Een sondering is een meting met behulp van speciale apparatuur om te meten waar de harde zandlaag zich bevind. Op de harde zandlaag komen de funderingspalen te staan waar de nieuwe fundering op gedragen wordt.

 

 

Invloed op uitvoering en de kosten van het funderingsherstel

 

Dankzij de sondering weten wij precies hoe diep de palen geslagen moeten worden. Dit is niet alleen van belang om het werk bouwkundig goed uit te voeren maar heeft ook invloed op de begroting. Hierbij geldt hoe dieper de palen de grond in geslagen worden hoe hoger de kosten. Dit is ook afhankelijk van de te dragen krachten van de woning, welke de constructeur met elkaar doorrekent. De begroting van het funderingsherstel kan dus naar boven of beneden uitvallen na de sondering en constructie advies. Pa na het onderzoek kunnen we dus een vaste prijs afspreken.

Het sonderingsrapport, de bouwtekeningen, de constructie berekeningen en nog een aantal andere stukken dienen opgestuurd te worden aan de gemeente. Dit is nodig om een bouwvergunning aan te vragen en te verkrijgen.

 

 

Gezamenlijke aanpak

 

Samen met je buren en/of de bewoners van de bouweenheid sonderingsonderzoek uitvoeren kan kosten besparen en is zowel qua logistiek als qua beperking van eventuele overlast voor de buurt erg praktisch. Dit geldt ook voor de rest van het project van funderingsherstel zoals het aanvragen van een bouwvergunning en het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan dit formulier in, zodat we contact kunnen opnemen met u.


[honeypot email-503]

X
Contact

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. meer informatie

hetfunderingshuis.nl gebruikt cookies voor een optimale werking van de website. Hiervoor vragen wij je goedkeuring bij gebruik van de website. Privacybeleid Cookiestatement

Afwijzen