Fundering op palen


Wat is een fundering op palen?

In Nederland zijn ongeveer 750.000 woningen gefundeerd op houten palen. De grond zelf is te slap om daarop een pand te bouwen. Door middel van sonderingen wordt de grond onderzocht en wordt beoordeeld waar de draagkrachtige zandlaag zich bevindt. Vervolgens worden palen geheid tot op de draagkrachtige zandlaag. Een fundering op palen is in beginsel duurzaam. Diverse omstandigheden kunnen er echter toe leiden, dat de paalfundering het benodigde draagvermogen verliest. De in Nederland vaak voorkomende funderingsproblemen bij panden op houten funderingspalen betreffen voornamelijk aantasting van het hout en onvoldoende draagkracht. In speciale gevallen kan het gaan om aantasting van het hout van relatief korte palen, zoals (negatieve)kleefpalen en/of slieten. Bij houten palen met betonophangers en betonpalen komen in Nederland nog maar weinig funderingsproblemen voor.

 

Fundering op palen Rotterdam

Aangetaste houten palen komen voor in heel West-Nederland. In heel Rotterdam zijn gebieden waar houten palen meer of minder zijn aangetast. Panden waarvan de fundering is aangetast of met grote kans op aantasting staan vooral in gebieden van het Centrum, Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek, Overschie, Noord en Kralingen-Crooswijk. De verwachting is dat tussen nu en 2030 (komende 20 jaar) 6000-8000 panden in Rotterdam te maken krijgen met funderingsherstel.

Er zijn een aantal verschillende oorzaken waardoor funderingsproblemen ontstaan, te weten:
droogstand van de palen
droogstand van de palen veroorzaakt paalrot.
palenpest
hierbij tast een bacterie onderwater de palen aan.
overbelasting
dit betekent dat het pand te zwaar is voor het soort fundering waar het op staat of het pand te weinig palen heeft.
negatieve kleef
er gaat grond aan de palen “hangen” waardoor de palen minder kunnen dragen (=draagkrachtverlies) en overbelast worden.
In elk geval start het proces met funderingsonderzoek per pand of per bouwkundige eenheid.

Bij fundering op palen is funderingsherstel in diverse vormen mogelijk.

Als na het funderingsonderzoek de fundering in slechte staat blijkt, en als het ware is bezweken, moet worden bepaald op welke wijze herstel dient plaats te vinden. Elke aanvraag voor fundering op palen is specifiek en heeft een eigen aanpak nodig. Neemt u dan ook gerust vrijblijvend contact met ons op via onze contactpagina.Fundering op palen