Stappenplan funderingsherstel

Werkvolgorde? 1. Onderzoek of een funderingsherstel vereist is; 2. Grondonderzoek; 3. Archiefonderzoek; indien nodig ter plaatse meten en inventariseren; 4. Plan voor de funderingsconstructie, nog niet in detail uitgewerkt; 5. Begroting van de kosten; offerte; 6. Financiering, het nemen van definitieve beslissingen; 7. Definitief ontwerp in detail; technische omschrijving; 8. […]


Funderingsproblemen (ver)koop woning

Je wilt een woning (ver)kopen maar denkt dat er mogelijk funderingsproblemen kunnen zijn?Wij adviseren om bij twijfel over mogelijke funderingsproblemen altijd een funderingsonderzoek te doen. Maar neem op z’n minst een funderingsparagraaf in het (ver)koopcontract op. Uiteraard is het verstandig is om vooraf goed onderzoek te (laten) doen naar de […]


Archiefonderzoek

In het archiefonderzoek wordt gezocht naar relevante gegevens van het betreffende pand of een complete bouweenheid zoals tekeningen en eerdere onderzoeken. Dit geeft informatie over het oorspronkelijke bouwplan, fundering van het pand en eerdere verbouwingsaanvragen. Bent u op zoek naar een bouwtekening van een pand? Het Stadsarchief Rotterdam beheert voor […]

archiefonderzoek