Funderingsparagraaf in (ver)koopcontracten

Je wilt een woning (ver)kopen maar denkt dat er mogelijk funderingsproblemen kunnen zijn?Wij adviseren om bij twijfel over mogelijke funderingsproblemen altijd een funderingsonderzoek te doen. Maar neem op z’n minst een funderingsparagraaf in het (ver)koopcontract op. Uiteraard is het verstandig is om vooraf goed onderzoek te (laten) doen naar de […]

icon-contract

Funderingsherstel

De 6 stappen tot een goed funderingsherstel

Wat ieder moet weten voor je aan funderingherstel gaat beginnen. Waar krijgt u allemaal mee te maken? 1. Funderingsonderzoek Bent u niet zeker over de staat van uw fundering of treden verzakkingen op? Funderingsonderzoek zet onzekerheid om naar een duidelijk rapport. Let er op dat dit onderzoek uitgevoerd wordt volgens de F3O-richtlijnen (Organisatie Onafhankelijk Onderzoek […]


Archiefonderzoek

Archiefonderzoek Doe voor dat u aan uw funderingsherstel begint vooronderzoek in de vorm van een archiefonderzoek. U kunt zelf archiefonderzoek bij de gemeente uitvoeren, dit is in vele gevallen gratis. Zoek naar de oorspronkelijke bouwaanvraagtekening waar de fundering op staat, de bouwvergunning en zo mogelijk de proefheistaat. (In de gemeente […]

archiefonderzoek

fundering rotterdam

Weg subsidie Funderingsherstel, Hallo subsidie Funderingsonderzoek

Subsidie funderingen in Rotterdam Helaas ondersteund de gemeente Rotterdam geen subsidie verlening meer voor funderingsherstel. Huiseigenaren met een slechte fundering konden voorgaande jaren bij het funderingsloket een lening met subsidie in de vorm van lage rente voor funderingsonderzoek en funderingsherstel krijgen. Vanaf 1 januari 2015 is de funderingssubsidie, de regeling […]